Cuprins:

 

INTRODUCERE................................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I Bazele teoretice ale productivităţii muncii.................................. 7

1.1 Conceptul şi formele productivităţii muncii................................................... 7

1.2 Utilizarea eficientă a factorilor de producţie – sursa principală de sporire a productivităţii muncii.............................................................................................. 12

 

CAPITOLUL II Particularităţile analizei economico-financiare a întreprinderii S.A. ’’Moldovahidromaş’’........................................................................................... 18

2.1 Prezentarea generală a întreprinderii S.A. ’’Moldovahidromaş’’.................... 18

2.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii S.A. ’’Moldovahidromaş’’............................................................................................. 20

 

CAPITOLUL III Planificarea şi căile de sporire a productivităţii muncii în cadrul întreprinderii S.A. ’’Moldovahidromaş’’............................................................. 43

3.1 Specificul productivităţii muncii în cadrul S.A. ’’Moldovahidromaş’’............ 43

3.2 Căile de sporire a productivităţii muncii la nivelul întreprinderii S.A. ’’Moldovahidromaş’’............................................................................................. 58

 

CONCLUZII.......................................................................................................... 66

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................... 68

ABREVIERI.......................................................................................................... 70

ANEXE................................................................................................................. 72

Back to top