Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Managment
Accesări: 247

CUPRINS:

  

INTRODUCERE.................................................................................................. 3

 

Capitolul I Consideraţii teoretice privind rolul şi locul managerului în cadrul firmei.............................................................................................................................. 7

1.1 Esenţa şi obiectivele managementului........................................................ 7

1.2 Abordări conceptuale cu privire la noţiunea şi rolul managerului în cadrul firmei.............................................................................................................................. 11

1.3 Tipuri de manageri şi adoptarea stilurilor manageriale: conţinut şi efecte. 17

 

Capitolul II Analiza particularităţilor activităţii organizaţiei ‘’Kenvelo’’ SRL.. 24

2.1 Descrierea generală a întreprinderii ‘’Kenvelo’’ SRL................................ 24

2.2 Analiza principalilor indicatori ai activităţii întreprinderii ‘’Kenvelo’’ SRL   30

2.3 Analiza nivelului de management în contextul organizării personalului întreprinderii......................................................................................................... 43

 

Capitolul III Aspecte privind personalitatea managerului şi rolul activităţii lui asupra succesului firmei ’’Kenvelo’’ SRL........................................................................ 54

3.1 Strategii de formare a unui manager de succes.......................................... 54

3.2 Factorii ce contribuie la formarea managerului de succes la întreprinderea ’’Kenvelo’’ SRL şi performanţele întreprinderii................................................... 59

3.3 Concluzii şi propuneri............................................................................... 65

 

ÎNCHEIERE......................................................................................................... 67

BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 70

ANEXE................................................................................................................ 73