Cuprins

Introducere

1.        Consideraţii generale privind turismul rural

1.1.Conceptul turismului în spaţiul rural

1.2.Forme şi elemente de turism rural actual

1.3.Importanţa turismului rural în dezvoltarea ţării

2.        Analiza situaţiei actuale a turismului rural în Republica Moldova

2.1.Aspecte ale managementului în pensiunile turistice

2.2.Îmbunătăţirea planificării în pensiunile turistice din Republica Moldova

3.        Posibilităţi de îmbunătăţire a managementului în pensiunile turistice

3.1.Analiza potenţialului turistic al pensiunilor (în baza materialelor pensiunea Butuceni)

3.2.Planul de afaceri ca modalitate de planificare în turismul rural

3.3.Modalităţi de îmbunătăţire a planificării în pensiunile turistice din Republica Moldova

 

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Anexe

t:-18.55pt;line-height:150%'>Concluzie  şi recomandări

Bibliografie

Anexe

Back to top