Ideea racolată de mine din prima istorie a discursului lui Steve Jobs vizează următorul mesaj

’’Cunoştinţele sunt cea mai mare bogăţie a unui student sărac’’

Într-un mod surprinzător, toate istoriile de viaţă ale oamenilor de success ne relatează faptul că aceştia din urmă au avut un început profesional sinuos şi plin de lipsuri. În plan similar, acelaşi început l-a avut şi Steve Jobs.

Racordînd toate aceste la experinţa general-umană, menţionăm că la etapa actuală, cei mai talentaţi oameni provin din categoriile sociale sărace. Aici este acel punct de cotitură, care ne conduce spre faptul că mulţi dintre aceşti oameni săraci, în tendinţa lor de a-şi realize visul, trebuie să urmeze un anumit set de paşi; primul pas fiind conştientizarea ideii despre ce anume vrei să faci în această viaţă, şi de unde să o apuci.

Altfel spus, mulţi aleg calea urmării unui set de cursuri în învăţămîntul superior. Şi aceasta îşi are un grăunte logic. Deoarece anume aici multora li se deschide acel tărîm al cunoştinţelor atît de necesar realizării visului profesional. Aici desigur vedem exemplul lui Steve Jobs care a acces şi el spre uşile unei mari universităţi americane!

Totuşi nu este atît de simplu. Nici chiar aceste universităţi nu sunt în stare să ofere tinerilor dornici de a acumula cunoştinţe, setul necesar de valori informaţionale, care le-ar permite să-şi găsească rostul în viaţă! Aici mulţi cedează conştientitînd faptul că multe dintre cele învăţate la universitatea aleasă sunt obsolut neimportante. Deaceea mulţi pleacă, păstrînd doar adeziunea faţă de sistemul informal de instruirea şi acumulează cunoştinţe din cercurile de studenţi mai experimentaţi, din cunoştinţele rămase cu profesorii acestor universităţi, s-au angajîndu-se în diverse cercuri ştiinţifice ce funcţionează în campusurile universitare. Pînă la urmă ei nu conştientizează ce fac şi dacă este corect ceea ce fac.

Anume în acest context apare chintesenţa ideii de conectare a punctelor, atît de oratoric descrisă de Steve Jobs – abia peste ani înţelegi care a fost rostul acestor acţiuni, şi dacă da, ce rezultate ele au dat!

Back to top