La momentul actual, perioada de tranziţie în care s-a blocat Republica Moldova, reclamă necesitatea soluţionării unui şir de probleme. Şi după cum toate aceste probleme sunt omniprezente în toate sferele vieţii economico-sociale, unele se reclamă ca fiind stringente!

Planînd pe această notă negativă, examinăm în continuare problemele cu care se confruntă studenţii în Republica Moldova. Şi aici avem în vedere nu problemele lor însăşi ca membri ai societăţii bazată pe cunoaştere, ci acele probleme generate de sistemul politico-economic la general, precum şi a celui de învăţămînt, în particular!

Astfel, pe primul plan se situează problema asigurării cu locuri de muncă a viitorilor specialişti. Şi aici mă refer, în primul rînd la adevăraţii tineri, abia copţi de pe rîndurile aulelor universitarea ce proaspăt şi-au susţinut teza de licenţă s-au teza de magistru, adică cei care într-adevăr îşi doresc o carieră de succes în Republica Moldova. Dar toate aceste tendinţe, care la prima vedere par promiţătoare, sunt spulberate de politicile publice incerte, cumulativ din sfera învăţămîntului şi sfera muncii.

Simţind că critica se extinde, accentuăm mai departe faptul că cei care într-adevăr vor şă acumuleze cunoştinţe în Republica Moldova, au un viitor incert deoarece sunt sugrumaţi de majoritatea studenţilor care vin la studii doar de dragul diplomelor sau trendului care circulă în mediile universitare şi sociale retarde.

O problemă care afectează grav tendinţele şi aspiraţiile studenţilor spre o viaţă mai bună este infrastructura slab dezvoltată a sistemului de învăţămînt superior. În fiece an asistăm la ştiri de tipul că în cămine condiţiile sunt mizere, în biblioteci nu există personal calificat şi literatură modernă - toate aceste fiind umbrite de discuţiile despre incompetenţa sau slaba pregătire a cadrului profesoral....

Totuşi, considerăm că lucrurile au început să se mişte, şi v-om avea şi noi parte de un sistem de învăţămînt modern conform Regulilor de la Bologna şi angajamentelor asumate de Republica Moldova de pe urma semnării Acordului de Asociere!

Back to top