Procesul de cercetare presupune în sine două etape de lucru: selectarea bazei bibliografice pentru realizarea obiectivelor problemei cercetate şi sistematizarea efortului intelectual prin selectarea literaturii care într-adevăr a contribuit la finalizarea studiului întreprins.

Şi aici, necătînd la tipul cercetării care se pretinde a fi o teză de licenţă, o teză de master, o lucrare de doctorat, o monografie, un manual, o crestomaţie s-au o lucrare ştiinţifică, trebuie să fie înzestrată obligatoriu cu un studiu istoriografic. Ca regulă, studiul istoriografic este o sistematizare a omniprezenţei problemei cercetate în literatura de specialitate din străinătate şi cea din Republica Moldova.

Cum ar fi, în practica mea de activitate, am sesizat un şir de lacune la adresa acestui subiect, care este deopotrivă dificil pentru studenţi. Iată de ce, v-oi încerca să împărtăşesc viziunea mea asupra corectitudinii realizării unei cercetări istoriografice.

Primul pas pe care absolut toţi cercetătorii îl ignoră (aici am în vedere studenţii, masteranzii, doctoranzii etc), este faptul că abordarea istoriografică trebuie să fie realizată la final. Şi nicidecum la început! De ce, mă ve-ţi întreba? Deoarece abia la final poţi face o revizuire sumară a literaturii studiate, şi poţi spune cu exactitate care sunt cele mai obiective surse bibliografice care ţi-au fost de mare ajutor!

Următorul pas este structurarea analizei istoriografice în patru compartimente de bază, care implicit, presupun menţionarea literaturii occidentale, literaturii din spaţiul CSI, a cercetătorilor din România şi nu în ultimul rînd a studiilor autohtone. Ultimele, după cum am constatat, pierd teren faţă de prestaţiile ştiinţifice străine.

În ultimul timp, adică din anul 2015 încoace, un şir de teze de doctorat în primul compartiment divizează abordarea istoriografică în ’’Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova pe tema …’’ şi ’’Studirea publicaţiilor de specialitate apărute în ultimii ani ţările din străinătate pe problema …’’.

Pentru tezele de licenţă şi lucrările de masterat situaţia este mai simplă. Aici, compartimentele sus-numite sunt cumulate în cadrul unui singur paragraf şi poartă următoarea denumire ’’Analiza istoriografică a ... prin prisma literaturii de specialitate’’.

Totuşi, rămâne să decideţi împreună cu coordonatorul Dvs. ştiinţific ce conţinut v-a avea planul de cercetare, şi cum v-a fi formulat cuprinsul lucrării. Dar să ştiţi una – în marea lor majoritate, profesorii lasă la discreţia studenţilor acest efort, motivînd de obicei că nu au timp.

Totuşi, dăcă sunteţi în dificultate, consultaţi siteul http://www.proiectemoldova.com/, unde veţi găsi cu titlu consultativ, modele ale abordării istoriografice s-au apelaţi la nr 079783555, şi eu vă v-oi consulta absolut gratis!

Back to top