La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 12 noiembrie 2015, în temeiul articolelor 25 lit.h) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit.h) din Codul jurisdicţiei constituţionale de către 18 deputaţi ai fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Autorii sesizării, în prezenta cauză, solicită verificarea conformităţii unor prevederi din Legea nr.1115/2000, referitoare la modificarea articolelor 78 şi 85 alin.(4) din Constituţie, având în vedere procedura de adoptare a acestora, cu articolele 135 alin.(1) lit.c) şi 142 alin.(1) din Constituţie, precum şi cu principiul constituţional al statului de drept, consacrat de Preambulul Constituţiei şi articolul 1 alin.(3) din Constituţie.

Potrivit autorilor sesizării, în data de 5 iulie 2000 deputaţii în Parlament au adoptat în mod deliberat amendamente la Constituţie neavizate de Curtea Constituţională, contrar procedurii stabilite expres de Constituţie pentru revizuirea acesteia. Omisiunea de a aviza repetat la Curtea Constituţională modificările operate în proiectul de lege iniţial a generat blocaje şi dezechilibre instituţionale.  În acest context, autorii sesizării consideră că amendamentele contestate sunt lovite de neconstituţionalitate atât sub aspect intrinsec, deoarece au afectat echilibrul materiei constituţionale, cât şi sub aspect extrinsec, fiind adoptate cu încălcarea procedurii prevăzute de Constituţie.

Totuşi, menţionăm că temeinicia acestei aderesă reiese din faptul că Constituţia Republicii Moldova nu conţine nici o regulă care ar permite ca cercul vicios de alegeri şi dizolvări, în cazul lipsei de compromis între principalele partide politice, să poată fi evitat, astfel încât să fie asigurată atât funcţionarea adecvată a instituţiilor de stat, cât şi stabilitatea sistemului constituţional în ţară.

Faptul că modificările din 2000 au generat şi generează incertitudini în ceea ce priveşte alegerea Preşedintelui şi funcţionalitatea instituţiilor constituţionale este confirmată şi prin numeroasele solicitări de interpretare a articolului 78 din Constituţie (a se vedea HCC nr.5 din 16 martie 2010, HCC nr.17 din 20 septembrie 2011, HCC nr.1 din 12 ianuarie 2012, HCC nr.7 din 24 mai 2012, Avizul nr.4 din 21 septembrie 2010, Avizul nr.2 din 12 iunie 2009), precum şi iniţiativele de revizuire a acestor modificări (a se vedea Avizul nr.2 din 4 mai 2010, Avizul nr.3 din 6 iulie 2010, Avizul nr.1 din 22 septembrie 2014, Avizul nr.1 din 24 iulie 2015, Avizul nr.2 din 10 noiembrie 2015, Avizul nr.1 din 29 februarie 2016). În pofida tuturor acestor eforturi, această sursă de blocaje constituţionale aşa şi nu a fost eliminată. În acest context, Curtea reţine că nici o modificare nu poate fi adoptată având la bază o modificare neconstituţională, motiv pentru care este necesară soluţionarea chestiunii constituţionalităţii modificării anterioare a Constituţiei înainte de orice revizuire ulterioară.

La fel, menţionăm că Curtea a observat că modificările din 2000 creează premisa dublă a unui blocaj constituţional şi a unei tensiuni între votul popular şi ideea modernă de reprezentare. Efectul ultim este, incontestabil, fragilizarea democraţiei constituţionale. În plus, se poate menţiona faptul că, în versiunea modificată, articolul 78 din Constituţie nu are corespondent în niciun text constituţional. Iată de ce, considerăm că Curtea Constituţională a fost pusă în situaţia de a elimina mecanismele ce generează dezechilibrarea instituţiilor constituţionale, salvând astfel coerenţa Constituţiei.

 

Bibliografie

 

1.                  Hotărîrea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (modul de alegere a Preşedintelui) (Sesizarea nr.48b/2015) nr. 7 din 04.03.2016. Monitorul Oficial nr.59-67/10 din 18.03.2016

2.                  Hotărîrea CC pentru interpretarea prevederilor art.78 din Constituţia Republicii Moldova nr. 17 din 20.09.2011. Monitorul Oficial nr.166-169/23 din 07.10.2011

3.                  Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 şi 135 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican (Sesizarea nr.48c/2014) nr. 1 din 22.09.2014. Monitorul Oficial nr.325-332/39 din 31.10.2014

4.                  Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolului 78 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova  (Sesizarea nr.33c/2015) nr. 1 din 24.07.2015. Monitorul Oficial nr.241-246/24 din 28.08.2015

 

Back to top