Întreprinderea reprezintă o organizaţie care dispune de proprietate separată şi care este capabilă să poarte răspundere pentru obligaţiunile sale folosindu-se această proprietate .

Prin firmă sau Întreprindere desemnăm un grup de persoane, organizate potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi manageriale, care concep şi desfăşoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea şi anumite mijloace de muncă, concretizate în produse şi servicii, în vederea obţinerii unui profit, de regulă cît mai mare. Profesorul Albert Shapero a dezvoltat un concept al procesului de creare a Întreprinderii, evidenţiind diferitele variabile a căror interacţiuni conduce un individ sa devină întreprinzător. El arată că „apariţia unei Întreprinderi este rezultatul unui proces care depinde de locul, momentul, climatul economic şi social, de natura sectorului de activitate şi de persoanele care vizează această creare ”. După Albert Shapero, procesul de transformare a unei persoane într-un întreprinzător potenţial este influenţat de patru variabile:

1)                     Variabila de situaţie – se explică prin ruptura ce poate interveni în forţele dinamice, care ne menţin pe loc.

2)                     Variabila psihologică – se caracterizează în predispoziţia la acţiune dată de anumite trăsături ale personalităţii care fac din nevoia de independenţă lucrul cel mai important pentru anumite persoane.

3)                     Variabila sociologică – este a 3-a componentă care determină un individ să devină întreprinzător. Experienţa profesională sau într-un proces de creaţie poate să întărească încrederea unei persoane în actul de creaţie a unei Întreprinderi.

4)                     Variabila economică – se caracterizează în disponibilitatea resurselor (spaţii, maşini, materii prime, mînă de lucru, resurse financiare). Această variabilă condiţionează existenţa efectivă a întreprinzătorului.

Celebrul economist J. A. Schumpeter subliniază că o persoană devine întreprinzător numai cînd realmente efectuează o nouă combinaţie economică.

Back to top