CUPRINS:

 

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

 

Capitolul I. Eliberarea din funcţia publică pentru motive neimputabile legate de persoana funcţionarului public.............................................................................................................................................. 7

1.1 Eliberarea din funcţia publică în legătură cu lichidarea autorităţii publice sau reducerea efectivului de personal........................................................................................................................................... 10

1.2 Eliberarea din funcţia publică în legătură cu starea sănătăţii sau a obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea activităţii profesionale........................................................................ 18

CONCLUZII GENERALE LA CAPITOLUL I............................................................................... 27

 

Capitolul II. Desfacerea raporturilor de serviciu pentru motive imputabile legate de persoana functionarului public..................................................................................................................... 28

2.1 Eliberarea din funcţia publică ca ua Republicii Moldovaare a refuzului nentemeiat de a accepta detaşarea sau transferul în interesul serviciului............................................................................... 28

2.2 Eliberarea din funcţia publică prin destituire disciplinară.................................................. 33

CONCLUZII GENERALE LA CAPITOLUL II.............................................................................. 42

 

Capitolul III. Practica desfacerii raporturilor de serviciu la iniţiativa primaria Visoca, r. Soroca     43

3.1 Elemente generale privind structura şi funcţionarea primariei Visoca, r. Soroca............... 43

3.2 Practica de desfacere a raporturilor de serviciu la iniţiativa primaria Visoca, r. Soroca..... 46

CONCLUZII GENERALE LA CAPITOLUL III............................................................................. 47

 

ÎNCHEIERE................................................................................................................................... 49

 

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 51

Back to top