PLAN:

 

 

INTRODUCERE................................................................................................... 3

 

Capitolul I. Aspecte teoretice privind formele de organizare a administraţiei publice.............................................................................................................................. 7

1.1 Teorii şi concepţii privind formele organizaţionale ale administraţiei publice.... 7

1.2 Practici europene privind descentralizarea şi centralizarea administrativă......... 15

 

Capitolul II. Centralizarea - modalitate de concentrare a sarcinilor administrative 19

2.1 Esenţa şi caracteristicile de bază ale regimului centralizării administrative...... 19

2.2 Formele de realizare a centralizării.............................................................. 24

 

Capitolul III. Descentralizarea – formă de organizare a Administraţiei Publice. 28

3.1 Evoluţia procesului de descentralizare administrativă în Republica Moldova... 28 

3.2 Raporturile dintre autorităţile Administraţiei Publice în condiţiile decentralizării administrative......................................................................................................... 37

 

Capitolul IV. Evoluţia formelor de organizare a administraţiei publice în municipiul Chişinău............................................................................................................... 43

4.1 Aspecte evolutive privind organizarea Consiliului Municipal........................... 43

4.2 Dezvoltarea reglementărilor privind organizarea instituţiei Preturii................... 48

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.......................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................... 59

ANEXE................................................................................................................. 63

Back to top