Cuprins:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

Capitolul I Aspecte teoretico-conceptuale şi juridice privind perioada de tranziţie.......... 7

1.1 Premisele constituirii sistemului democratic de administraţie public...... 7

1.2 Evoluţia Administraţiei Publice în condiţiile trecerii de la totalitarism spre independenţă..................................................................................................... 12

1.3 Consacrarea juridică a formării sistemului actual de administraţie publică      17

 

Capitolul II Dimensiuni organizatorice şi funcţionale ale administraţiei publice în condiţiile statului independent......................................................................................................... 23

2.1 Evolutia şi funcţionarea Administraţiei Publice Centrale........................ 23

2.2 Rolul Administraţiei Publice Locale în dezvoltarea colectivităţilor umane       31

2.3 Eficienta reformei administraţiei publice în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană......................................................................................................... 35

 

Capitolul III Unele aspecte privind sistemul de administraţie publică în raionul Orhei....... 42

3.1 Scurt istoric al Raionului Orhei ca unitate administrativ-teritorială....... 42

3.2 Autorităţile publice locale din Raionul Orhei - componenţa şi dimensiunea evolutivă 45

3.2.1 Autorităţile locale de nivelul II.......................................................................... 45

3.2.2. Autorităţile locale de nivelul I.......................................................................... 47

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................... 54

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 56

ADNOTARE       59

Back to top