PLAN:

 

ABREVIERI......................................................................................................... 3

INTRODUCERE.................................................................................................. 4

 

Capitolul I FINANŢELE PUBLICE LOCALE: ASPECTE CONCEPTUALE ŞI LEGAL-INSTITUŢIONALE.............................................................................................. 7

1.1 Definirea şi structura finanţelor publice locale.......................................... 7

1.2 Cadrul legal în domeniul finanţelor publice locale..................................... 18

1.3 Practica statelor membre ale Uniunii Europene privind gestionarea finanţelor publice locale........................................................................................................ 26

 

Capitolul II Sistemul organelor AP implicate în administrarea finanţelor publice – aspect instituţional.................................... 30

2.1 Autorităţile responsabile în elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.............................................................................................................................. 30

2.2 Organele implicate în examinarea, aprobarea şi executarea bugetelor locale   33

2.3 Instituţiile implicate în realizarea controlului financiar în contextul politicii de administrare a finanţelor publice locale................................................................. 39

 

Capitolul III gestionarea finanţelor publice locale LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU........................................................... 45

3.1 Caracteristica generală a municipiului Chişinău........................................ 45

3.2 Cadrul instituţional al gestionării finanţelor publice la nivelul primăriei Chişinău.............................................................................................................................. 51

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI........................................................................ 57

BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 60

Back to top