PLAN:

 

REZUMAT....................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

CAPITOLUL I. PROCESUL UNIFICĂRII ADMINISTRATIVE A BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎNTREGITĂ: CONSIDERAŢII GENERAL-INTRODUCTIVE................................. 7

1.1 Premizele proclamării autonomiei teritoriale şi politice a Basarabiei (sf 1917 - înc 1918)................................................................................................................. 7

1.2 Conţinutul organizării administrativ-teritoriale în Basarabia după săvîrşirea Actului unirii................................................................................................................. 13

1.3 Concluzii la Capitolul I.......................................................................... 23

 

CAPITOLUL II. Organizarea şi funcţionarea sistemului de administraţie public din Basarabia în perioada 1925-1936............................................. 24

2.1 Legea de Unificare administrativă din 1925 şi impactul acesteia asupra funcţionării sistemului administrativ din Basarabia............................................................. 24

2.2 Legile administrative din 1929 şi 1936 în contextul reconfirmării apartenenţei Basarabiei la regatul României.......................................................................... 31

2.3 Concluzii la Capitolul II........................................................................ 35

 

CAPITOLUL III. Sistemul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice din Basarabia în perioada 1938-1940........................................... 37

3.1 Impactul Legii administrative din 1938 asupra sistemului administrativ din Basarabia.......................................................................................................... 37

3.2 Condiţiile primei faze a Războiului doi Mondial (1939-1940) asupra situaţiei administrative din Basarabia............................................................................ 40

3.3 Concluzii la Capitolul III....................................................................... 44

 

CONCLUZII..................................................................................................... 46

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 48

ANEXE............................................................................................................. 50

Back to top