Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVALUAREA ŞI INSTRUIREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARULUI PUBLIC............................................................................................................ 8

1.1 Conceptul principiile şi obiectivele ce stau la baza evaluării performanţelor profesionale a funcţionarului public........................................................................................... 8

1.2 Esenţa şi particularităţile procesului de instruire a personalului în administraţia publică.......................................................................................................................... 10

 

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICILOR DE EVALUARE ŞI INSTRUIRE A PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE............... 15

2.1 Procesul de evaluare a personalului din cadrul administraţiei publice................ 15

2.2 Tehnicile de instruire a personalului din cadrul administraţiei publice................ 21

 

CAPITOLUL III. TEHNICI DE EVALUARE ŞI INSTRUIRE A PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI UNGHENI............................................ 27

3.1 Organizarea şi funcţionarea Primăriei or.Ungheni............................................. 27

3.2 Analiza tehnicilor de evaluare şi instruire a personalului din cadrul Primăriei or.Ungheni.......................................................................................................................... 37

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................. 45

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 48

ANEXE............................................................................................................. 50

REZUMAT....................................................................................................... 52

LISTA DE ABREVIERI.................................................................................. 53

Back to top