Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................. 3

 

Capitolul 1. ASPECTE istoriografice Şi teoretico - metodologice ale APC ŞI APL............................................................................................ 6

1.1. Repere istoriografice privind APC şi APL..................................................... 6

1.2. Noţiuni şi principii de bază ale APC şi APL................................................... 18

1.3. Relaţiile dintre APC şi APL în contextul teoriilor contemporane..................... 23

 

Capitolul 2. PRACTICA RELAŢIONALĂ ACUMULATĂ ÎNTRE APC ŞI APL ÎN STATELE UNIUNII EUROPENE.................................................................. 32

2.1. Forma generală de manifestare a raporturilor dintre autorităţile APC şi APL prin prisma prevederilor acquis-ului comunitar....................................................................... 32

2.2. Unele aspecte practice privind relaţiile dintre APC şi APL în Germania, Franţa şi Polonia.......................................................................................................................... 42

 

Capitolul 3. RELAŢIILE DINTRE APC şi APL ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA...................................................................................................... 58

3.1. Modernizarea relaţiilor dintre APC şi APL: retrospective şi oportunităţi........... 58

3.2. Relaţiile dintre Guvern şi APL....................................................................... 66

3.3 Colaborarea autorităţilor Preturii sectorului Ciocana cu alte autorităţi publice în contextul soluţionării problemelor comunei – studiu de caz................................................. 81

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................. 95

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 98

ADNOTARE.................................................................................................... 104

Back to top