CUPRINS:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Locul administraţiei publice locale în sistemul de administraţie publică a statului.............................................................................................................. 8

1.1 Aspect istoric privind dreptul colectivităţilor locale la administraţia propriilor interese 8

1.2 Structura sistemului de administraţie publică locală......................................... 13

1.3 Evoluţia Administraţiei Publice în condiţiile trecerii de la totalitarism spre independenţă.......................................................................................................................... 16

1.4 Sistemul administraţiei publice locale în Republica Moldova........................... 20

 

CAPITOLUL II. Potrivirea structurilor administrative cu misiunile colectivităţilor locale.......................................................................................................................... 25

2.1 Consiliul local – veriga de bază a administraţiei publice locale.......................... 25

2.2 Statutul alesului local..................................................................................... 32

2.3 Autoritatea executivă locală............................................................................ 35

2.4 Statutul secretarului Consiliului local............................................................... 44

2.5 Aparatul de specialitate.................................................................................. 50

 

CAPITOLUL III. Mijloace administrative la dispoziţia autorităţilor publice locale 53

3.1 Finanţele publice locale.................................................................................. 53

3.2 Patrimoniul municipal.................................................................................... 61

3.3 Serviciile publice descentralizate.................................................................... 65

 

CAPITOLUL IV. Mecanisme funcţionale ale administraţiei publice locale în contextul integrării europene........................................................................................... 70

4.1 Raporturile între autorităţile administraţiei publice de diferit nivel..................... 70

4.2 Tutela administrativă a statului........................................................................ 73

4.3 Protecţia legală a autonomiei locale................................................................ 85

4.4 Corespondenţă dintre legislaţia internă şi prevederile Cartei Europene.............. 89

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 95

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 97

Back to top