PLAN:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Bugetul unităţilor administrativ teritoriale - parte componentă a bugetului public naţional.................................................................................. 8

1.1 Conceptul de buget public naţional................................................................ 8

1.2 Caracteristica bugetului de stat ca suport de finanţare pentru bugetul UAT....... 14

1.3 Cadrul legal în domeniul bugetar.................................................................... 17

1.4 Concluzii la capitolul I................................................................................. 28

 

CAPITOLUL II. Particularităţile procesului bugetar la nivelul UAT în noile condiţii de finanţare........................................................................................................... 29

2.1 Caracteristica noii variantede elaborare a bugetelor UAT................................. 29

2.2 Avantajele elaborării bugetului UAT de nivelul I după noua formulă................. 43

2.3 Elaborarea bugetului comunei conform noii formule de finanţare...................... 48

2.4 Concluzii la capitolul II................................................................................ 50

 

CAPITOLUL III. Oportunităţi privind aprofundarea descentralizării financiare     52

3.1  Identificarea condiţiilor de ameliorare a relaţiilor interbugetare......................... 57

3.2 Identificarea problemelor cu care se confruntă autorităţile publice locale.......... 67

3.3 Căile de îmbunătăţire a capacităţilor financiare a UAT..................................... 70

3.4 Concluzii la capitolul III.............................................................................. 75

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 80

ADNOTARE..................................................................................................... 83

ANNOTATION................................................................................................. 84

ANEXE.............................................................................................................. 85

Back to top