Cuprins:

 

 

 

Abrevieri......................................................................................................................................... 3

Cuvinte-cheie.................................................................................................................................. 4

Introducere..................................................................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE     10

I.1 Evoluţia administraţiei publice locale in Moldova........................................................................... 10

I.2 Noţiunea şi principiile de activitate a administraţiei publice locale .................................................. 19

I.3 Caracteristica generală a structurii administraţiei publice locale....................................................... 30

Concluzii la Capitolul I................................................................................................................... 34

 

CAPITOLUL II. ASPECTE LEGALE ALE CONSTITUIRII SI FUNCTIONARII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ...................................................................................................................... 36 

II.1 Particularitatile constituirii şi activitatii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I.............. 36

 II.1.1 Consiliul local............................................................................................................. 36

 II.1.2 Primarul...................................................................................................................... 41

II.2 Specificul constituirii şi functionalitatii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II............. 46

II.2.1 Consiliul raional......................................................................................................... 46

II.2.2 Preşedintele raionului................................................................................................. 47

Concluzii la Capitolul II.................................................................................................................. 48

 

CAPITOLUL III. ANALIZA COMPARATĂ A ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE......................................................................................................................................................... 50

III.1 Aspecte comparate ale activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Republica Moldova şi unele ţări ale  Uniunii Europene............................................................................................................................... 50

III.2  Studiu de caz.  Organizarea activităţii administraţiei publice locale in municipiul Chişinău............. 55

III.2.1 Autorităţile municipale deliberative............................................................................ 58

III.2.2 Autorităţile municipale executive............................................................................... 63

III.2.3 Serviciile publice municipale de interes general.......................................................... 68

Concluzii la Capitolul III................................................................................................................ 76

Concluzii  şi recomandări............................................................................................................... 79

Referinţe bibliografice................................................................................................................... 83

Adnotare......................................................................................................................................... 87

Anexe.............................................................................................................................................. 89

Back to top