PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

Capitolul I. Consideraţii generale privind cadastrul funciar............................ 7

1.1. Istoricul apariţiei instituţiei cadastru în Republica Moldova şi tipurile acestuia. 7

1.2. Cadrul normativ şi instituţional de reglementare a cadastrului funciar în Republica Moldova.......................................................................................................................... 10

1.3. Aspecte generale privind esenţa şi necesitatea administrării cadastrului funciar în Republica Moldova............................................................................................................ 22

 

Capitolul 2. Reglementarea juridica a cadastrului funciar la nivel local......... 26

2.1. Noţiunea de cadastru funciar şi continutul acestuia......................................... 26

2.2. Sistemul organelor locale cu competenţe în administrarea cadastrului funciar la nivel local.......................................................................................................................... 30

2.3. Modalitatea de ţinere a cadastrului funciar la nivel local şi importanţa sa juridică        34

 

Capitolul 3. Studiu de caz. Administrarea cadastrului funciar la nivelul s.Puhaceni, r-ul Anenii Noi......................................................................................................... 41

3.1 Caracteristica generală a organelor deliberative şi executive la nivelul primăriei s. Puhăceni, r. Anenii Noi....................................................................................................... 41

3.2 Locul şi rolul primăriei s. Puhăceni, r. Anenii Noi în contextul sistemului administrării cadastrului funciar............................................................................................... 45

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 48

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 50

ADNOTARE..................................................................................................... 53

Back to top