Cuprins:

 

Lista abrevierilor............................................................................................................................... 3

Introducere....................................................................................................................................... 4

 

Capitolul I. Aspecte general-introductive privind specificul organizării şi funcţionării Administaţiei Publice Centrale şi Administraţiei publice locale în Republica Moldova..................................................................................... 8

 

I.1 Administraţia publică centrală – element al mecanismului statal din Republica Moldova.................. 8

I.2 Particularităţile organizării şi funcţionării administraţiei publice locale moldoveneşti.......................... 17

 

CONCLUZII LA CAPITOLUL I..................................................................................................... 21

 

Capitolul II. Analiza interacţiunii dintre Administraţia publică centrală şi autorităţile Administraţiei publice locale în Republica Moldova 23

 

II.1 Aspecte privind coraportul dintre Guvernul Republicii Moldova şi administraţia publică locală....... 23

II.2 Manifestarea raportului dintre autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi administraţia publică locală................................................................................................................................................ 30

II.3 Mecanismul interacţiunii dintre Instituţia Prezidenţială şi sistemul administraţiei publice locale în Republica Moldova......................................................................................................................................................... 33

 

CONCLUZII LA CAPITOLUL II.................................................................................................... 40

 

Capitolul III. Interacţiunea dintre organele Administraţiei Publice Centrale şi sistemul organelor Administraţiei Publice Locale de nivelul I şi II prin prisma soluţionării problemelor actuale....................................................... 41

 

III.1 Interacţiunea sistemului administraţiei publice centrale şi administraţia publică locală în contextul soluţionării problemelor de ordin financiar........................................................................................................... 41

III.2 Interacţiunea dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală în domeniul protecţiei mediului ambiant............................................................................................................................................. 51

III.3 Dezvoltarea regională – problemă stringentă în contextul interacţiunii dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală................................................................................................................ 58

 

CONCLUZII LA CAPITOLUL III................................................................................................... 74

 

Concluzii şi Recomandări................................................................................................................... 76

Bibliografie........................................................................................................................................ 79

Adnotare.......................................................................................................................................... 83

Anexe............................................................................................................................................... 85

Back to top