PLAN:

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice privind serviciile medicale.............................................................................. 8

1.1 Conceptualizarea procesului de prestare a serviciilor medicale: conţinut şi caracteristici.......................................................................................................................... 8

1.2 Partricularităţile organizării sistemului de prestare a serviciilor medicale la etapa actual.......................................................................................................................... 13

1.3 Prevederi legale privind competenţe şi responsabilităţi în contextul procesului de prestare a serviciilor medicale............................................................................................. 20

CONCLUZII LA CAPITOLUL I........................................................................ 27

 

CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL SISTEMULUI SERVICIILOR MEDICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA............................................................................... 29

2.1 Strategii utilizate în procesul de promovare a serviciilor medicale..................... 29

2.2 Alocări financiare privind dezvoltarea sectorului serviciilor medicale................ 33

2.3 Sistemul de asigurare în sănătate şi eficienţa serviciilor medicale acordate........ 41

CONCLUZII LA CAPITOLUL II....................................................................... 49

 

CAPITOLUL III. Practici de succes in implementarea serviciilor medicale LA ETAPA ACTUALĂ.............................................................. 50

3.1 Studiu comparat privind serviciile medicale în unele ţări din Europa Centrală şi de Est.......................................................................................................................... 50

3.2 Prevederile aquisul-ui comunitar în materia serviciilor medicale........................ 55

3.3 Tendinţe şi perspective de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale autohton........ 58

CONCLUZII LA CAPITOLUL III...................................................................... 68

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 74

ANEXE.............................................................................................................. 78

ADNOTARE..................................................................................................... 80

Back to top