CUPRINS:

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Elemente teoretice privind abordarea parteneriatului public-privat în sfera serviciilor de sănătate................................... 8

 

1.1 Delimitarea noţională a conceptului de parteneriat public-privat........................ 8

1.2 Esenţa şi formele realizării parteneriatului public-privat în contextul serviciilor de sănătate.......................................................................................................................... 14

1.3 Prezentarea generală a sistemului de sănătate în Republica Moldova................ 27

CONCLUZII LA CAPITOLUL I........................................................................ 32

 

CAPITOLUL II. Analiza situaţiei parteneriatului public-privat în sfera serviciilor de sănătate în Republica Moldova.................................. 34

 

2.1 Măsurile de parteneriat public-privat în domeniul serviciilor de sănătate în contextul activităţii autorităţilor administraţiei publice........................................................... 34

2.2 Forme de colaborare în contextul dezvoltării serviciilor de sănătate prin prisma parteneriatului public-privat................................................................................. 43

2.3 Probleme emergente în sfera modernizării serviciilor de sănătate şi necesitatea valorificării parteneriatului public-privat................................................................................. 49

CONCLUZII LA CAPITOLUL II....................................................................... 54

 

CAPITOLUL III. Actualitatea procesului de modernizare a parteneriatului public-privat în sfera serviciilor de sănătate raportat la practica europeană..................................................................................................... 56

 

3.1 Studiu comparat privind parteneriatul public-privat în domeniul serviciilor de sănătate în unele ţări din UE................................................................................................. 56

3.2 Tendinţe şi perspective de dezvoltare în domeniului parteneriatul public-privat în domeniul serviciilor de sănătate.......................................................................................... 61

3.3 Practici de succes în implimentarea parteneriatului public-privat în domeniul serviciilor de sănătate.............................................................................................................. 65

CONCLUZII LA CAPITOLUL III...................................................................... 68

 

CONCLUZII...................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 73

ANEXE.............................................................................................................. 76

ADNOTARE..................................................................................................... 79

Back to top