PLAN:

 

 

LISTA ABREVIERILOR............................................................................... 3

CUVINTE CHEIE........................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................. 5

 

I. Repere conceptuale privind arhivele............................................................ 9

 

1.1 Noţiunea şi esenţa conceptului de arhivă..................................................... 9

1.2 Apariţia şi evoluţia instituţiei arhivistice în Republica Moldova................. 16

1.3 Fondul arhivistic al Republicii Moldova..................................................... 23

 

II. Funcţiile specifice ale managementului activităţilor şi operaţiunilor arhivistice 30

 

2.1 Funcţia de previziune managerială.............................................................. 32

2.2 Funcţia de organizare şi rolul ei pentru desfăşurarea operaţiunilor arhivistice      38

2.3 Funcţia de antrenare şi coordonare a activităţii arhivistice.......................... 42

2.4 Funcţia de control şi corelaţia ei cu activitatea de acordare a ajutorului metodic  45

 

III. Managementul resurselor umane în cadrul Arhivelor Republicii Moldova      50

 

3.1 Caracteristica resurselor umane din cadrul serviciilor arhive...................... 50

3.2 Metode de dezvoltare profesională a personalului de arhivă....................... 55

 

IV. Aplicaţii ale principiilor de management instituţional în domeniul arhivelor  61

 

4.1 Metode moderne de management vizînd asigurarea eficienţei muncii arhivistice   61

4.2 Implementarea planificării strategice în cadrul Serviciului arhivă............... 65

4.3 Aplicarea principiilor managementului calităţii totale în activitatea arhivistică    70

 

CONCLUZII.................................................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE............................................................................................. 80

ADNOTARE.................................................................................................... 84

ANEXE............................................................................................................ 86

Back to top