PLAN:

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

 

I. Aspecte generale privind comunicarea cu mass-media............................... 8

1.1 Definirea şi esenţa termenului de comunicare.............................................. 8

1.2 Esenţa şi necesitatea fenomenului mass-media la etapa actual.................... 15

1.3 Manifestarea funcţiei de comunicare externă a instituţiilor administrative prin prisma mass-media....................................................................................................... 17

 

 

II. Tehnici de comunicare a administraţiei publice cu mass-media................ 28

2.1 Comunicatul de presă................................................................................. 28

2.2 Dosarul de presă şi interviul....................................................................... 31

2.3 Conferinţa de presă..................................................................................... 34

2.4 Briefing-ul şi călătoria de presă................................................................... 36

 

III. Comunicarea cu mass-media în cadrul administraţiei publice moldoveneşti    45

3.1 Direcţii şi probleme de bază în contextul comunicării dintre Administraţia Publică şi mass-media....................................................................................................... 45

3.2 Personalul la nivelul Administraţiei Publice abilitat în coordonarea relaţiilor cu instituţiile mediatice.......................................................................................... 60

3.3 Efectele procesului de comunicare a administraţiei publice cu mass-media. 70

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................... 80

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 84

ADNOTARE.................................................................................................... 89

ANEXE............................................................................................................. 90

Back to top