PLAN:

 

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

CUVINTE CHEIE.............................................................................................. 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. Agenţiile de stat: aspecte general-introductive....................... 8

1.1 Administraţia Publică Centrală – conţinut şi particularităţi de funcţionare.......... 8

1.2 Noţiunea de autoritate.................................................................................... 17

1.3 Esenţa, statutul juridic şi principiile de activitate ale agenţiilor de stat................ 20

 

CAPITOLUL II. Modalităţi de organizare şi funcţionare a agenţiilor de stat la nivelul APC.................................................................................................................. 27

2.1 Misiunea şi atribuţiile agenţiilor de stat ca structuri subordonate autorităţilor ministerial.......................................................................................................................... 27

2.2 Organizarea activităţilor Agenţiilor de stat prin prisma aquisul-ui comunitar...... 30

2.3 Atribuţiile de control a Agenţiilor de stat în Republica Moldova...................... 41

 

CAPITOLUL III. Unele aspecte practice ale activităţii agenţiilor de stat la nivelul APC din Republica Moldova.................................................................................... 47

3.1 Agenţia Turismului........................................................................................ 47

3.2 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)................................ 60

3.3 Agenţia pentru Eficienţă Energetică................................................................ 68

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 75

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 81

ANEXE.............................................................................................................. 84

ANNOTATION................................................................................................. 87

Back to top