PLAN:

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

I. Noţiuni generale privind răspunderea contravenţională în domeniul imobiliar.................. 6

1.1 Trasaturile caracteristice răspunderii contravenţionale în domeniul imobiliar.................... 8

1.2 Obiectul şi partea obiectivă a contravenţiilor în domeniul imobiliar.................................. 18

1.3 Subiectul şi partea subiectivă a contravenţiilor în domeniul imobiliar................................ 22

II Organele împuternicite să examineze cauzele contravenţionale în domeniul imobiliar....... 27

2.1 Dispoziţii generale.............................................................................................................. 27

2.2 Competenţa organelor constatatoare în cazurile cu privire la contravenţiile în domeniul imobiliar......................................................................................................................................................... 29

III Procedura de aplicare a sanţiunii contravenţionale.............................................................. 37

3.1 Procesul de constatare a faptei contravenţionale şi examinarea cazurilor contravenţionale în domeniul imobiliar........................................................................................................................................... 37

3.2 Judecarea cauzei contravenţionale în instanţa de judecată................................................. 41

3.3 Căile de atăc împotriva deciziei asupra cazului contravenţional........................................ 45 

3.4 Executarea deciziilor la aplicarea sancţiunii administrative................................................ 50

IV Soluţionarea unei speţe privind constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale în domeniul imobiliar......................................................................................................................................... 57

CONCLUZII.................................................................................................................................. 58

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 61

Actualitatea investigaţiei. La diferite etape istorice, pentru a asigura conveţuirea indivizilor, societatea işi formează reguli de conduită obligatorii, pentru incălcarea cărora membrii ei poartă răspundere. Odată cu dezvoltarea şi progresarea societăţii, răspunderea socială capătă o semnificaţie deosebită.

Normele care stabilesc reguli de conduită ale oamenilor in raporturile dintre ei se numesc norme sociale. Acestea se impart in mai multe categorii: norme juridice, norme morale, norme politice, norme religioase.

Răspunderea juridică intervine ca rezultat al faptei ilicite şi derivă din sancţiunea pe care legiuitorul o prevede in conţinutul normei juridice. Ea constituie, astfel, un raport juridic de constringere, născut ca urmare a săvirşirii faptei ilicite. Acest raport se caracterizează prin următoarele: a) unul dintre subiectele lui este întotdeauna statul, iar celălalt subiect este persoana care a comis fapta ilicită; b) în conţinutul raportului juridic de constrîngere intră asemenea drepturi şi obligaţii corelative cum ar fi: obligaţia statului de a aplica numai sancţiunile prevăzute de lege pentru fapta comisă şi dreptul persoanei responsabile de a i se aplica numai această sancţiune, şi nu alta; c) aplicarea sancţiunii se face în numele statului şi are drept scop atit restabilirea ordinii legale incălcate prin fapta ilicită, cit şi intărirea legalităţii.

Specificul răspunderii contravenţionale constă în faptul că ea se referă la obligaţia de a răspunde pentru nerespectarea normei materiale de drept contravenţional.

În Codul Contravenţional al Republicii Moldova este prevăzut şi un grup de contravenţii în domeniul imobiliar, şi anume faptele ce vizează articolele 177, 178, 179 şi 180. În acest context, primul articol, şi anume cel cu nr 177 vizează situaţia de încălcare a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii. În acest context, situaţia de încălcare a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii vizează: Legea privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 02.02.96; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010; Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la calculul structurilor de rezistenţă a construcţiilor nr. 4 din 10.04.2008; Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la reglementarea activităţii de expertizare tehnică a construcţiilor nr. 93 din 11.04.2005; Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la sistarea activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor existente nr. 32 din 08.08.2005 etc.

Back to top