Cuprins

Introducere

1. Lega procesual-penală ca modalitate de reglementare a procesului penal: aspecte general-introductive

1.1 Definirea şi esenţa termenului de lege procesual-penală

1.2 Clasificarea şi structura legii procesual-penale

2. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual penal – conţinut şi particularităţi

2.1 Teritorialitatea normelor de drept procesual penal

2.2 Derogări de la principiul teritorialităţii

3. Condiţiile aplicării legii procesual-penale în timp şi asupra persoaneLOR STRĂINE

3.1 Aplicarea imediată şi extractivitatea normelor de drept procesual penal

3.2 Aplicarea legii procesual-penale asupra persoanelor străine

Încheiere

Bibliografie

Actualitatea temei: La momentul actual, principalele coordonate de aplicare a legii procesual-penale, aidoma aplicării altor legi. sunt: timpul, spaţiul şi persoana. Aplicarea în timp a legii procesual-penale este bazată pe principiul reactivităţii între momentul intrării în vigoare şi momentul încetării acţiunii (art.3 alin. 1 C.P.P.). Potrivit acestui principiu, legea de procedură penală este de imediată aplicare, toate activităţile procesuale realizându-se numai în conformitate cu legea de procedură în vigoare. Ceea ce se ia în consideraţie însă între cele două momente nu este data săvârşirii infracţiunii, ca în cazul legii penale, ci data când se efectuează actul necesar demarării procesului penal. În desfăşurarea procesului penal se aplică legea care este în vigoare în timpul urmăririi penale sau al judecării cauzei în instanţa judecătorească..

Back to top