Cuprins:

INTRODUCERE............................................................................................. 3

1. Aspecte teoretico-metodologice privind probele materiale în procesul civil................................................................................... 8

1.1 Incursiuni generale privind definirea proprietăţilor probelor material........ 8

1.2 Modul de prezentare şi păstrare a probelor materiale................................. 13

1.3 Deosebirea probelor materiale de alte mijloace de probă............................ 19

2. CERCETAREA PROBELOR MATERIALE ÎN PROCESUL CIVIL.... 24

2.1 Examinarea probelor materiale perisabile................................................... 24

2.2 Distribuirea probelor material..................................................................... 27

2.3 Aspecte de drept comparat privind mijloacele materiale de probă.............. 29

ÎNCHEIERE.................................................................................................... 38

BIBLIOGRAFIE............................................................................................. 41

Back to top