PLAN:

Indroducere...................................................................................................... 3

1. Practicile comerciale incorecte: aspecte general-noţionale.......................................................................................................................... 7

1.1. Practicile comerciale incorecte – modalităţi de denaturare a comportamentului consumatorului................................................................................................. 7

1.2. Consumatorul, producătorul şi produsul defectuos – elemente componente ale practicilor comerciale incorecte......................................................................... 12

1.3. Protecţia consumatorului faţă de practicile abuzive ale producătorilor conform legislaţiei statelor membre ale Uniunii Europene.............................................................. 17

2. PARTICULARITĂŢILE REPRESIVE FAŢĂ DE PRACTICILE COMERCIALE INCORECTE LA ADRESA CONSUMATORILOR.................................... 25

2.1. Competenţe şi drept de sesizare referitor la practicile comerciale incorecte 25

2.2. Răspunderi şi sancţiuni pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte. 28

2.3. Prejudiciul cauzat ca efect a utilizării practicilor comerciale incorecte şi repararea lui  36

Încheiere........................................................................................................... 39

Bibliografie...................................................................................................... 41

Back to top