Cuprins:

 

Indroducere................................................................................................................................... 3

1. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: ASPECTE INTRODUCTIVE........................................................................................................................ 6

1.1. Delimitarea generală a termenului de clauză contractuală........................................................ 6

1.2. Recursul istoric şi perioadele esenţiale în devenirea instituţiei de“clauză abuzivă”................. 9

1.3. Definirea şi clasificarea clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii................ 16

2. REGIMIL JURIDIC AL CLAUZELOR ABUZIVE ÎN PRACTICA DE DREPT CONTEMPORANĂ: APRECIERI ŞI ACŢIUNI.......................................................................................................... 25

2.1. Criteriile de apreciere a caracterului abuziv al clauzelor în contractele încheiate cu consumatorii       25

2.2. Procedura judiciară privind eliminarea clauzelor abuzive........................................................ 32

2.3. Aspecte de drept comparat...................................................................................................... 35

Încheiere......................................................................................................................................... 40

Bibliografie..................................................................................................................................... 42

Back to top