PLAN:

 

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. REPERE TEORETICE PRIVIND NOŢIUNEA DE CONSUMATOR............................ 7

1.1 Aspecte general-doctrinare privind esenţa conceptului de consumator.................................... 7

1.2 Accepţiunile şi calitatea de consummator................................................................................. 9

2. Elementele constitutive ale noţiunii de consumator.................... 14

2.1 Consumatorul persoană fizică................................................................................................... 14

2.2 Consumatorul – utilizator de bunuri şi servicii.......................................................................... 17

2.3 Consumatorul şi ocrotirea furnizată de dreptul de consum....................................................... 21

3. REGIMUL JURIDIC AL NOŢIUNII DE CONSUMATOR LA ETAPA ACTUALĂ... 30

3.1 Reglementarea juridică a noţiunii de consumator în practica Republicii Moldova................... 30

3.2 Noţiunea şi calitatea de consumator prin prisma prevederilor comunitare................................ 34

Încheiere......................................................................................................................................... 40

Bibliografie..................................................................................................................................... 42

Back to top