PLAN:

 

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE CONSUMATORULUI – DREPT ESENŢIA AL OMULUI........................................................................................................................................ 7

1.1 Relatări introductive privind drepturile omului......................................................................... 7

1.2 Repere conceptuale privind drepturile consumatorilor.............................................................. 9

2. PROTECŢIA DE CĂTRE STAT – DREPT PRIMAR AL CONSUMATORILOR LA ETAPA ACTUALĂ.................................................................................................................................... 13

2.1 Protecţia drepturilor consumatorilor în Republica Moldova..................................................... 13

2.2 Practica şi experienţa statelor member ale UE privind protecţia drepturilor consumatorilor..... 17

3. CONŢINUTUL DREPTURILOR ADIACENTE ALE CONSUMATORILOR............. 22

3.1 Dreptul la protecţie a consumatorului faţă de riscul achiziţionării unui produs defectuos........ 22

3.2 Dreptul consumatorului la o informaţie veridică privind produsele şi serviciile achiziţionate... 30

3.3 Dreptul la repararea prejudiciului moral şi material cauzat de un produs sau serviciu necorespunzător......................................................................................................................................................... 33

Încheiere......................................................................................................................................... 41

Bibliografie..................................................................................................................................... 43

Back to top