PLAN:

 

 

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL: REPERE INTRODUCTIVE............................. 5

1.1. Repere introductive privind delimitarea termenului de proces penal....................................... 5

1.2. Noţiunea şi importanţa încetării procesului penal în şedinţa de judecată................................. 8

2. ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL CONFORM CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA.......................................................................................................... 15

2.1. Conţinutul temeiurilor de încetare a procesului penal în şedinţa de judecată........................... 15

2.2. Atacarea sentinţei de încetare a procesului penal în instanţa ierarhic superioară...................... 24

3. CAZURILE DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL CORABORATĂ CU INSTITUŢIA LIBERĂRII DE RĂSPUNDERE PENALĂ............................................................................. 32

3.1. Instituţia liberării de răspundere penală şi admisibilitatea încetării procesului penal în şedinţa de judecată   32

3.2. Aspecte de drept comparat...................................................................................................... 35

Încheiere......................................................................................................................................... 41

Bibliografie..................................................................................................................................... 43

Back to top