Plan:

 

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. UZUFRUCTUL - DREPT REAL LIMITAT ASUPRA TERENURILOR...................... 6

1.1 Aspecte definitorii privind Dreptul de Uzufruct............................................................... 6

1.2 Caracterele juridice ale Dreptului de Uzufruct.................................................................. 11

1.3 Modalităţile de constituire şi stingerea Dreptului de Uzufruct.......................................... 13

2. CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL ALTOR DREPTURI REALE LIMITATE ASUPRA TERENURILOR.......................................................................................................................... 18

2.1 Servitutea în calitatae de drept real limitat......................................................................... 18

2.2 Superficia şi caracteristicile sale......................................................................................... 26

2.3 Asemănări şi deosebiri privind derepturile reale limitate asupra terenurilor....................... 36

Încheiere......................................................................................................................................... 41

Bibliografie..................................................................................................................................... 43

Back to top