Cuprins:

 

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. STATUL – SUBIECT AL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT......................... 6

1.1 Prezentarea generală a termenului de stat................................................................................. 6

1.2 Calificarea statului ca subiect al dreptului internaţional privat.................................................. 13

1.3 Aspecte de drept comparat....................................................................................................... 16

2. STATUL CA SUBIECT AL RAPORTULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI SITUAŢII SPECIFICE................................................................................................................................... 20

2.1 Patrimoniul succesoral şi drepturile statului.............................................................................. 20

2.2 Bunurile domeniului public-privat şi interesele statului............................................................ 33

2.3 Fenomenului impunerii sub aspect internaţional şi poziţia statului............................................ 51

3. COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ A STATULUI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT PRIN PRISMA RAPORTURILOR PATRIMONIALE.......................................................... 60

3.1 Fundamentul juridic privind acordarea asistenţei juridice în materie civilă.............................. 60

3.2 Comunicarea de acte judiciare şi citarea martorilor şi experţilor în procedura civilă internaţională      62

3.3 Comisiile rogatorii internaţionale şi solicitările de informaţii şi acte extrajudiciare................... 64

3.4 Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în procedura civilă internaţională........... 66

Încheiere......................................................................................................................................... 70

Bibliografie..................................................................................................................................... 72

Back to top