Cuprins:

 

 

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. nulitatea actelor procedurale: ASPECTE GENERAL-NOŢIONALE.. 5

1.1. Esenţa şi clasificarea actelor procedurale................................................................................. 5

1.2. Instituţia nulităţii actelor procedurale....................................................................................... 9

2. PARTICULARITĂŢILE Încălcărilor care atrag nulitatea actelor procedurale......................................................................................................................... 15

2.1. Caracteristica încălcărilor care atrage nulitatea actelor procedural........................................... 15

2.2. Nulitatea actelor procedurale reieşite din acţiunea de modificare a învinuirii în prima instanţă          21

2.3. Practica CEDO privind invocarea nulităţii actelor procedural................................................. 34

Încheiere......................................................................................................................................... 41

Bibliografie..................................................................................................................................... 43

Back to top