Cuprins:

 

Introducere....................................................................................................... 3

1. CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC: REPERE INTRODUCTIVE.. 6

1.1 Definirea şi clasificarea căilor de atac.......................................................... 6

1.2 Esenţa şi importanţa revizuirii în calitate de cale extraordinară de atac...... 8

1.3 Aspecte de drept comparat privind căile extraordinare de atac.................. 10

2. REVIZUIREA – CALE EXTRAORDINARĂ DE ATAC ÎN PROCESUL CIVIL.......................................................................................................................... 15

2.1 Natura juridică a revizuirii.......................................................................... 15

2.2 Faptele ca mijloc a probării circumstanţelor............................................... 18

2.3 Obiectul şi temeiul revizuirii........................................................................ 29

2.4 Procedura revizuirii..................................................................................... 33

Încheiere........................................................................................................... 40

Bibliografie...................................................................................................... 42

Back to top