Cuprins:

 

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

Capitolul I Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale: prevederi generale......... 8

1.1 Apreciere teoretică a noţiunilor de onoare, demnitate şi reputaţie profesională................. 8

1.2 Specificul reglementărilor privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale conform legislaţiei Republicii Moldova......................................................................................................................... 13

Capitolul II Particularităţile apărării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în Republica Moldova  24

2.1 Elemente de procedură civilă în apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.... 24

2.2 Unele aspecte ale apărarii onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale prin mijloace juridice penale şi administrative.................................................................................................................................. 36

Capitolul III Mijloace juridico-practice în apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale    43

3.1 Repararea prejudiciului moral şi material cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale......................................................................................................................................................... 43

3.2 Materia interconexiunii dintre practica CEDO cu cea din Republica Moldova privind cazurile de apărare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei........................................................................................................ 51

CONCLUZII.................................................................................................................................. 65

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 67

ABREVIERI.................................................................................................................................. 70

Back to top