CUPRINS:

  

INTRODUCERE

Capitolul I Rudenia şi afinitatea: aspect teoretico-metodologice

1.1 Familia – element de bază în statornicirea gradelor de rudenie

1.2 Momente general-teoretice privind noţiunile de ’’rudenie’’ şi ’’afinitate’’

Capitolul II Gradele de rudenie şi importanţa lor la etapa actuală

2.1 Felurile şi gradele de rudenie

2.2 Felurile şi gradul afinităţii: conţinut şi particularităţi

Capitolul III Efectele juridice şi dovada rudeniei

3.1 Aspecte de procedură privind dovada rudeniei: conţinut şi interese

3.2 Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părinţilor şi copiilor rezultă din provenienţa copiilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ADNOTARE 

Back to top