CUPRINS:

  

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Viziuni generale privind fenomenul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice

1.1 Istoricul apariţiei fenomenului circulaţiei de droguri

1.2 Categoria substanţelor narcotice şi activitatea legală

CAPITOLUL II Analiza juridico penală a infracţiunii prevăzută la art 217 al Codului Penal al Republicii Moldova

2.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare

2.2 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii privind privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare

CAPITOLUL III Analiza juridică a infracţiunii prevăzută la art 2171 al Codului Penal al Republicii Moldova

3.1 Obiectul infracţiunii

3.2 Latura obiectivă

3.3 Latura subiectivă

3.4 Subiectul infracţiunii expuse la art 2171 al CP al RM

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top