CUPRINS:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Întroducere în sistemul principiilor de drept penal: aspecte general-metodologice

1.1 Semnificaţia generală a termenului ’’principiu de drept’’

1.2 Noţiunea şi esenţa principiilor de drept penal

CAPITOLUL II Caracteristica principiilor în materie penală conform legislaţiei penale a Republicii Moldova

2.1 Principiul legalităţii – principiu fundamental al activităţii penale

2.2 Principiul umanismului şi aplicabilitatea sa în legislaţia penală

2.3 Principiul democratismului: însuşire organică a reglementării juridice penale

2.4 Principiul caracterului personal al răspunderii penale

2.5 Principiul individualizării răspunderii penale şi a pedepsei penale

CAPITOLUL III Principiile de drept penal aplicabile în activitatea instituţiei procuraturii Republicii Moldova

3.1 Procurorul – element de bază al instituţiei procuraturii Republicii Moldova

3.2 Principiile de activitate ale organelor procuraturii din Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ADNOTARE

Back to top