CUPRINS:

 

INTRODUCERE

Capitolul I Drepturile patrimoniale ale persoanei: aspecte general-metodologice

1.1 Noţiunea de patrimoniu şi necesitatea ocrotirii lui juridice la etapa actuală

1.2 Particularităţile incriminării acţiunilor ilicite de atentare la drepturile patrimoniale ale persoanei conform legislaţiei Republicii Moldova

Capitolul II Asigurarea drepturilor patrimoniale ale persoanei în cadrul efectuării percheziţiei şi ridicării ca etape ale urmăririi penale

2.1 Inviolabilitatea drepturilor patrimoniale ale persoanei în cazul efectuării percheziţiei

2.2. Ridicarea de obiecte şi documente – acţiune de urmărire penală la etapa iniţială de cercetare a infracţiunii

Capitolul III Respectarea drepturilor patrimoniale în cadrul acţiunilor de percheziţie şi ridicare în contextul cercetării infracţiunilor săvîrşite prin sustragere

3.1 Momente teoretice şi de sens privind noţiunea de sustragere

3.2 Reguli privind inviolabilitatea drepturilor patrimoniale ale persoanei la dispunerea efectuării acţiunilor de percheziţie şi ridicare în contextul cercetării infracţiunilor săvîrşite prin sustragere

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ADNOTARE

Back to top