PLAN:

 

INTRODUCERE........................................................................................................................... 3

Capitolul 1. Considerente introductive privind prevenirea şi descoperirea infracţiunilor    8

1.1 Noţiunea de infracţiune şi consecinţele ei.................................................................. 8

1.2 Noţiunea prevenirii infracţiunilor................................................................................ 15

1.3 Consideraţiuni generale privind activitatea de descoperire a infracţiunilor......... 18

Capitolul 2. Activitatea de prevenire a infracţiunilor – formă reală de combatere a criminalităţii......................................................................................................................................................... 21

2.1 Modele de prevenire a infracţiunilor la etapa actual................................................ 21

2.2 Aspectele acţiunilor de prevenire a unor categorii de infracţiuni.......................... 21 

2.3 Prevenirea fenomenului infracţional la nivel internaţional..................................... 36

Capitolul 3. Descoperirea infracţiunilor şi importanţa acesteia la etapa actuală....... 40

3.1 Măsuri procesual-penale aplicabile activităţilor de descoperire a infracţiunilor 40

3.2 Mijloacele, metodele şi procedeele tehnico-ştiinţifice criminalistice de descoperire a infracţiunilor................................................................................................................................. 47

3.3 Repere practice privind acţiunile de descoperire a infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii  52

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.............................................................................................. 55

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 58

Back to top