PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

Capitolul 1. Cadrul general al afirmării criminalităţii în condiţiile proliferării globalizării........................................................................................... 8

1.1 Globalizarea – factor important al ascensiunii criminalităţii............................................... 8

1.2 Reflecţii teoretice şi de sens vizînd esenţa criminalităţii organizate................................... 11

1.3 Determinantele şi urmările criminalităţii organizate la etapa actuală.................................. 16

Capitolul 2. Implicaţiile fenomenului criminalităţii organizate în noua eră a globalizării.......................................................................................................................... 30

2.1 Traficul de fiinţe umane, spălarea banilor şi traficul de droguri ca forme internaţionale de acţiune ale grupărilor criminale organizate........................................................................................................ 30

2.2 Terorismul internaţional – disensiune extremă a criminalităţii organizate.......................... 45

Capitolul 3. Particularităţile contracarării fenomenului criminalităţii organizate la nivel internaţional şi naţional......................................... 56

3.1 Particularităţile luptei împotriva fenomenului criminalităţii organizate în Republica Moldova      56

3.2 Aspecte ale implicării comunităţii internaţionale vizînd lupta cu criminalitatea organizată.......... 65

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI............................................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE      80

Back to top