CUPRINS:

 

Lista abrevierilor………………………………………………...………………………………3

Adnotare………………………………………………………..………………………………...4

Introducere.................................................................................................................................. 6

 

I. Consieraţiuni generale privind infracţiunea de lipsire de viaţă din imprudenţă..... 9

1.1 Aspecte generale privind infracţiunile contra vieţii persoanei...................................... 9

1.2 Evoluţia reglementărilor cu privire la lipsirea de viaţă din imprudenţă....................... 13

1.3 Concluzii generale la Capitolul I......................................................................................... 21

 

II. Analiza elementelor componente a infracţiunii privind lipsirea de viaţă din imprudenţă prevăzută în art 149 al CP al RM........................................................................................... 22

2.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii privind lipsirea de viaţă din imprudenţă            22

2.1.1 Obiectul infracţiunii................................................................................................... 22

2.1.2 Latura obiectivă.......................................................................................................... 32

2.2 Elementele constitutive subiective..................................................................................... 36

2.2.1 Latura subiectivă......................................................................................................... 36

2.2.2 Subiectul....................................................................................................................... 44

2.3 Concluzii generale la Capitolul II....................................................................................... 46

 

 III. Aspecte comparative privind lipsirea de viaţă din imprudenţă............................... 48

3.1 Delimitarea infracţiunii prevăzută la art.149 al CP al RM de alte infracţiuni cu caracter similar    48

3.2 Studiu de drept penal comparat........................................................................................... 54

3.2.1 Incriminarea lipsirii de viaţă din imprudenţă în legislaţiile unor state ale CSI          54

3.2.2 Lipsirea de viaţă din imprudenţă în legislaţiile unor statele ale UE.................. 55

3.3 Concluzii generale la Capitolul III...................................................................................... 61

 

Concluzii şi recomandări.......................................................................................................... 62

Bibliografie.................................................................................................................................. 64

Back to top