Cuprins:

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

CUVINTE-CHEIE.............................................................................................. 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE.......................................................................................................................... 11

1.1 Aspecte generale privind originea şi clasificarea societăţilor comerciale...... 11

1.2 Teorii privind natura juridică a societăţilor comerciale................................ 20

1.3 Deosebirea noţiunii de societate comercială de alte noţiuni similare............. 25

 

CAPITOLUL II ELEMENTE DE FOND ALE NATURII JURIDICE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.................................................................................................... 33

2.1 Voinţa fondatorilor.................................................................................. 33

2.2 Actul constitutiv al societăţii comerciale.................................................... 41

2.3 Elementul instituţional şi patrimonial.......................................................... 59

 

CAPITOLUL III PROBLEME PRIVIND NATURA JURIDICĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE SUB ASPECT DE DREPT COMPARAT................................................................... 71

3.1 Natura juridică a societăţilor comerciale în contextul sistemului anglo-saxon........ 71

3.2 Trăsăturile specifice şi problemele de ordin juridic ale societăţilor comerciale conform legislaţiei statelor din sistemul de drept continental................................................ 81

3.3 Contextul naturii juridice a societăţilor comerciale conform sistemelor de drept musulman şi asiatic............................................................................................................. 92

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 95

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 98

ADNOTARE..................................................................................................... 102

Back to top