Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................. 3

 

1. Aspecte general introductive privind delimitarea termenului de ’’zonă economică libeară’’........................................................ 7

1.1 Noţiunea zonelor economice libere................................................................. 7

1.2 Tipologia zonelor economice libere................................................................ 11

1.3 Evoluţia structurală a zonelor economice libere............................................... 43

 

2. EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA zonELOR economicE liber................................................................ 25

2.1 Acordurile de stat şi actele juridice internaţionale privind funcţionarea zonelor economice libere.................................................................................................................. 25

2.2 Nivelul organizaţional-instituţional al zonelor economice libere......................... 27

2.3 Aportul zonelor economice libere în dezvoltarea antreprenoriatului.................. 32

 

3. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ACTIVITĂŢII ZONELOR economicE liberE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.......................................................... 44

3.1 Apariţia şi constituirea zonelor economice libere în Republica Moldova........... 44

3.2 Administrarea şi rezidenţii zonelor economice libere: conţinut şi garanţii........... 57

3.3 Regimul vamal, fiscal şi valutar în zona economică liberă................................ 71

 

ÎNCHEIERE.................................................................................................... 74

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 76

REZUMATE.................................................................................................... 81

Back to top