PLAN:

 

ABREVIERI.................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................. 4

 

I. Reprezentarea în procesul penal – aspecte generale........ 8

I.1 Repere introductive privind delimitarea termenului de proces penal.. 8

I.2 Instituţia reprezentării şi admisibilitatea ei în procesul penal............. 15

I.3 Aspecte doctrinare şi principii privind reprezentanţii în procesul penal       20

 

II. REPREZENTANŢII LEGALI ŞI CONVENŢIONALI ÎN PROCEDURA PENALĂ CONTEMPORANĂ........................................................................................ 30

II.1 Reprezentanţii legali: drepturile şi obligaţiile..................................... 30

II.2 Reprezentanţii victimei, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile..................................................................................................... 38

II.3 Unele aspecte ale participării reprezentanţilor legali în procesele penale privind minorii.............................................................................................................. 44

 

III. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PARTICIPAREA REPREZENTANŢILOR ÎN PROCESUL PENAL........................................ 58

III.1 Instituţia reprezentării conform legislaţiei statelor din sistemul de drept anglo-saxon................................................................................................................ 58

III.2 Reprezentarea în procesul penal al statelor din cadrul sistemului de drept continental........................................................................................................ 62

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................. 75

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 78

Back to top