CUPRINS:

 

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

CUVINTE CHEIE.............................................................................................. 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

Capitolul I ASPECTE GENERAL-METODOLOGICE PRIVIND RAPORTURILE DE ÎMPRUMUT ŞI CREDIT................................................................................ 9

1.1 Raporturile economice de împrumut şi credit............................................ 9

1.2 Reglementarea juridică a raportului de împrumut şi credit.......................... 17

1.3 Modelul contractual al raportului de împrumut şi credit............................. 26

 

Capitolul II DOMENSIUNI TANGENŢIALE ALE CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT PRIN PRISMA ALTOR CONTRACTE CIVILE.......................................... 40

2.1 Elementele juridice relevante ale raportului de împrumut............................. 40

2.2 Clasificarea contractelor în translative de proprietate, translative de folosinţă, prestatie şi contraprestaţie, cu scop comun şi legătura cu contractul de împrumut.................. 54

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 78

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 83

Back to top