Cuprins:

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

Capitolul I Noţiuni generale cu privire la contractul de mamă surogat....................................................................................................... 9

I.1 Evoluţia istorică al contractului de mamă surogat.................................. 9

I.2 Conceptul contractului de mamă surogat - natura juridică şi caracterele juridice      13

I.3 Elementele contractului de mamă surogat.............................................. 23

I.4 Conţinutul contractului de mamă surogat.............................................. 51

I.5 Încetarea şi efectele juridice ale contractului de mamă surogat............... 53

 

Capitolul II Aspectul teoretic şi practic al contractului de mamă surogat pe plan intern şi internaţional.............................. 57

II.1 Ostilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la contractul de mamă surogat 57

II.2 Contractul de mamă surogat şi drepturile fundamentale ale omului şi ale copilului 65

II.3 Aprecierea coportunităţii introducerii contractului de mamă surogat în legislaţia Republicii Moldova........................................................................................... 82

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 84

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 87

Back to top